Ekskursjon til utgravingen på Sem

5. juni 2023 var vi så heldige å få komme på besøk på utgravingen på Sem i Hokksund. På stedet er det funnet spor etter mennesker fra ca år 500 evt. og frem til i dag. At Hokksund har hatt en posisjon i tidligere tider blir mer og mer tydelig, og det er kanskje ikke så rart at Norges største gullskatt fra vikingtid er funnet her.

Utgravningsleder på stedet kunne fortelle om en rik og lang tidslinje, vi fikk se kokegroper og spor etter langhus. Spor etter kongsgården fra 1600-tallet var også synlig, og de spiste både østers og blåskjell fikk vi vite. Gården ble bygget med teglstein fra Holland, og ble dessverre ikke stående i lang tid.

Utgravningsleder

Så kan jo vi fra nabo kommunen undre seg på om de sporene av menneskelig aktiviteter vi har fra yngre og eldre jernalder, fra Skollenborg og utover i dalen kan ha hatt kontakt med Darbu og Hokksund. Det er jo ikke langt og gå via Krekling.

Kokegrop
Hollandske teglsten
Stolpehull og flere hustufter